Triodosfoundation

Triodosfoundation actief voor bijen
De Triodosfoundation is een aparte stichting en maakt geen deel uit van de Triodosbank. De Foundation gaat ervan uit dat bijen van groot belang zijn voor mens en natuur. Zij deelt daarom de verontrusting van de wetenschappelijke wereld over de sterke achteruitgang in de aantallen (wilde) bijen. Eén van de factoren in de bijensterfte zou het gebruik van omstreden pesticiden kunnen zijn. Triodos Foundation steunt daarom onafhankelijk onderzoek naar het verband tussen deze giftige middelen, ziekten, afnemende biodiversiteit en bijensterfte. 
Daarnaast is Triodos Foundation betrokken bij de realisatie van ‘het Bijenparadijs’ op landgoed Roggebotstaete en houdt de stichting zelf een aantal bijenvolken om extra aandacht te schenken aan de bijensterfte.
De Foundation ondersteunen door een donatie of meer weten? Bezoek dan de website: http://www.triodosfoundation.nl/nl/bijen-triodos-foundation/